FOI
Funktionelle Orthonomie und Integration
Instytut kształcenia FOI GbR

FOI : Koncepcja terapii

FOI

FOI jest niezależną, holistyczną koncepcją terapii w osteopatii i terapii manualnej. Bazuje ona na praktycznym doświadczeniu ponad 25 lat terapii i przeszło 150 000 zabiegach. Naukowe przedstawienie tej ogromnej liczby empirycznych doświadczeń odgrywa dla nas bardzo ważną rolę.

FOI jest terapią z praktyki i dla praktyki.

FOI wywodzi się stąd, że ciało na powstały w narządzie ruchu problem musi zawsze odpowiedzieć zachowaniem kompensacyjnym. Doświadczenie praktyczne pokazuje, że te mechanizmy kompensacyjne rozprzestrzeniają się po całym organizmie, lecz zawsze według względnie określonego wzorca. Z tego też powodu mechanizmy kompensacyjne są łatwe do rozpoznania.

Doświadczenie pokazuje również, że systematyka kompensacji wymaga w terapii najwyższej uwagi, aby szybko i trwale usunąć problemy i dolegliwości.

Lokalna, ograniczona tylko do obszaru bólowego terapia jest w FOI zakazana. Zawsze są badane i poddawane zabiegowi całe łańcuchy.