FOI
Functionele Orthonomie en Integratie
Opleidingsinstituut voor FOI GbR

FOI : Therapieconcept

De FOI is een op zich zelf staand holistisch therapieconcept in de osteopathie en de manuele therapie. Ze berust op een beroepservaring van meer dan 25 jaar en meer dan 150.000 behandelingen. De wetenschappelijke onderbouwing van deze enorme hoeveelheid empirisch verkregen ervaringen speelt voor ons concept een grote rol.

De FOI is een therapie uit de praktijk voor de praktijk.

De FOI gaat er vanuit, dat het lichaam op een probleem van het bewegingsapparaat altijd via een compensatiepatroon een bepaalde tijd compenseren kan. De praktijk laat zien, dat deze compensatiemechanismen zich over het hele lichaam verdelen. Echter in de meeste gevallen is er toch een steeds terugkomend patroon te herkennen.

De ervaring leert ons, dat deze systematiek van de compensaties, onze absolute aandacht binnen het onderzoek en de behandeling verlangt. Alleen zo kunnen optimale en duurzame resultaten bereikt worden.

Het lokaal behandelen van het pijngebied, past dus niet binnen de FOI gedachte.