FOI
Funktionelle Orthonomie und Integration
Instytut kształcenia FOI GbR

Kursy : Kurs rozszerzający : Zakres tematyczny

Na kursie rozszerzaj?cym opracowywane b?d? nast?puj?ce obszary tematyczne:

  • Powtórzenie kursu podstawowego (szczególnie odcinka szyjnego kr?gos?upa)
  • Szybkie badanie ca?ego kr?gos?upa
  • Strategia zabiegu przy kompleksowej diagnostyce
  • Diagnostyka ró?nicowa struktur wzgl?dem funkcji
  • Demonstracja na pacjentach
  • Dokumentacja
  • Rozliczenia prywatne / Marketing