FOI
Funktionelle Orthonomie und Integration
Instytut kształcenia FOI GbR

Terapeuci

 

Terapeuci przeegzaminowani

Tutaj znajdą Państwo wszystkich terapeutów, którzy ukończyli dodatkowo kurs rozszerzający i na końcu zostali przez nas przeegzaminowani teoretycznie i praktycznie.

Lista terapeutów przeegzaminowani

Centra kompetencyjne

Tutaj znajdą Państwo wszystkich przeegzaminowanych terapeutów, którzy dodatkowo brali udział również w dokształcających specjalistycznych kursach FOI®. Poza tym ukończyli oni dwuletni tzw. "kurs kliniczny", który prezentuje obecny stan wiedzy.

Lista centrach kompetencyjnych