FOI
Funktionelle Orthonomie und Integration
Instytut kształcenia FOI GbR

Przykłady praktyczne

 • "Ramię tenisistów" jest jednym ze schorzeń, których terapia jest bardzo trudna. Postrzegając jednak ciało ludzkie jako całość, sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Próbując wytłumaczyć obrazowo: gdy wiemy, gdzie znajduje się włącznik, nie mamy problemu z zapaleniem światła. Dlatego też niewskazana jest terapia lokalna!
  Za przyczynę dolegliwości postrzegany jest często szyjny odcinek kręgosłupa, choć takie zależności w rzeczywistości występują dużo rzadziej, niż się przypuszcza!

  Badanie:

  U naszych pacjentów regularnie obserwujemy model wzorcowy zgięcia kończyny górnej. M. pronator teres charakteryzuje się wzmożonym napięciem, co uniemożliwia wyprost końcowy stawu łokciowego. Mięsień ten odpowiada za to, aby podczas wyprostu końcowego stawu łokciowego kość promieniowa (radius) w stawie ramienno-promieniowym (humeroradialis) ustawiana była w kierunku ventralnym. Afizjologia powoduje bowiem napięcie torebki i podrażnienie okolicznych elementów!

  Tego typu model wzorcowy zgięcia spotykamy również w stawie nadgarstkowym (60%) i stawie barkowym (100%). Źródłem problemów stawu barkowego są zaburzenia funkcjonalne kręgów klatki piersiowej (blokady). Tym problemem dotknięte są często kręgi odcinka piersiowego 2 do 6. (tu znajduje się nasz symboliczny „włącznik“).

  Znane nam łańcuchy blokad w stawie krzyżowo-biodrowym (articulatio sacroiliaca) wywierają z kolei wpływ na napięcie mięśniowe i ruchliwość kończyn dolnych. (50%). W takim układzie szczególną rolę odgrywa staw kolanowy.

  Reasumując można więc powiedzieć, że przyczyna epicondylitis w naszym ciele może znajdować się w zasadzie wszędzie, jak np. po przeprowadzonej artroskopii stawu kolanowego. Początek tego schorzenia tkwi często w górnej części piersiowego odcinka kręgosłupa i od tego miejsca należy przeprowadzać jego terapię!