FOI
Funktionelle Orthonomie und Integration
Instytut kształcenia FOI GbR

Kursy : CMD : pojęcie

Kursy obejmują zgromadzoną wiedzę i praktyczne doświadczenie współpracy między stomatologią, technologią dentystyczną i osteopatią, która istnieje od 1999 r., A także ponad 10 lat wykładów (2004) na ten temat - skargi funkcjonalne TMJ - dla fizjoterapeutów, dentystów, ortodontów.

Celem kursu jest umiejętność rozpoznawania i diagnozowania CMD, interpretacja wyników, przekazywanie odpowiednich informacji do dentysty, ortodonta, a także kontrola i ocena protez zębowych i szyn z funkcjonalnego punktu widzenia oraz oczywiście pytanie ustanowienie leczenia / wsparcia terapeutycznego i współpracy interdyscyplinarnej.

Oprócz teoretycznego rozważenia zaburzeń funkcjonalnych stawów skroniowo-żuchwowych z obecnej perspektywy medycznej i naukowej, kursy obejmują perspektywę z tej perspektywy dotyczącą osteopatii:

relacje funkcjonalne między układami stomatognatycznymi i somatycznymi (opadające i rosnące łańcuchy funkcjonalne) a wpływem trzewiowym, powięziowym i czaszkowym na staw skroniowo-żuchwowy w teorii i praktyce
Ocena dźwięku zdarzeń okluzyjnych z dentystycznego i osteopatycznego punktu widzenia w teorii i praktyce
Rodzaje szyn, ich pielęgnacja z perspektywy stomatologii, techniki dentystycznej i funkcjonalnej perspektywy osteopatycznej
Wprowadzenie do ortodoncji w teorii i praktyce